Projecte Kallipolis
La Cella
Urbanisme
Arquitectura
Amphora Project
StreetView
Biblioteca

Aquest projecte pretén emular la visita física al jaciment protohistòric de La Cella (Salou, Tarragonès) i facilitar la seva divulgació, trencant les barreres físiques, funcionals, geogràfiques i idiomàtiques. Tot el contingut generat es complementa amb la implantació de dispositius oculars de realitat virtual en les visites a l'equipament patrimonial, aconseguint així, una vista comparativa de l'estat actual del jaciment contraposant-lo amb el seu moment de màxima esplendor i/o ús.

Tot el projecte s'ha desenvolupat a partir de la recerca historica i arqueològica efectuada al jaciment arqueològic. Us oferim el resultat dels nostres treballs mitjançant una experiència immersiva, fent de la innovació un nou mitjà de comunicació per a transmetre i socialitzar el coneixement.

Kallipolis: un viatge al temps dels ibers a través de la Realitat Estesa (RE) s'ha portat a terme amb els ajuts de valorització del coneixement Research to Business R2B2019 promoguts per la FURV (aquestes actuacions han estat cofinançades amb fons FEDER i compten amb la Universitat Rovira i Virgili i el seu Consell Social com a entitats col·laboradores) i l'Ajuntament de Salou.